Спид старт

Спид старт

Переезд склада в Европу.
Реализуем препараты от гепатита С в России по закупочной цене - ликвидация склада
Перейти на сайт

Телвин спид старт

A-12, zaświeci się podczas fazy ładowania w

przypadku zadziałania urządzenia sterującego,

które zabezpiecza zasilacz lub akumulator. Zaleca

się wyjąć wtyczkę typu jack zasilacza z gniazda

pokazanego na rys. A-6.

3- Dioda «Charging» zaświeci się akumulator

rozruchowy znajduje się w fazie ładowania.

Akumulator rozruchowy SPEED START jest

wyposażony w urządzenie sterujące, które

umożliwia zapobieżenie przeładowaniu

zarówno akumulatora jak i zasilacza.

Pozostawić urządzenie do ładowania przez cały

niezbędny czas.

Uwaga: aby sprawdzić stan naładowania

akumulatora należy odłączyć zasilacz i przełączyć

wyłącznik pokazany na rys. C na ON: diody

pokazane na rys. A3 sygnalizują stan

naładowania akumulatora, ich znaczenie jest

opisane wyżej.

Ładowanie na pokładzie pojazdu za pomocą

zasilania 12VDC:

UWAGA: Wykonać operację ładowania

przy włączonym pojeździe.

UWAGA: ta funkcja uży do utrzymywania

dobrego stanu naładowania rozrusznika podczas

podróży i może utrudniać całkowite jego

naładowanie.

odpadami stymi, aby uzyskać informacje

dotyczące powtórnego wykorzystywania

odpadów.

Ładowanie z zastosowaniem zasilania A 230V

ZALECENIE: Nie palić baterii akumulatora.

AC

UWAGA: Używać zasilacza znajdującego się na

Może powodować wybuch. Przed wyrzuceniem

wyposażeniu urządzenia wyłącznie do

baterii akumulatora należy osłonić gołe końcówki

doładowywania akumulatora rozruchowego

taśmą izolacyjną w celu uniknięcia zwarć. Nie

SPEED START.

narażać baterii akumulatora na działanie silnego

1- Najpierw włożyć wtyczkę zasilacza (RYS. B-4)

ciepła lub ognia, ponieważ może to spowodować

do gniazdka wtykowego 230VAC.

wybuch.

Następnie włożyć specjalną wtyczkę wyjściową

(RYS. B-5) do gniazdka ładowania (RYS. A-6).

SPECYFIKACJE

2- Sprawdzić, czy wyłącznik z rys. A-2 jest

SPEED START 1212

ustawiony na «OFF».

Typ akumulatora: 12V hermetyczny akumulator

ołowiowy, przeznaczony do ponownego

ładowania.

Pojemność akumulatora: 17Ah

Prąd wyjściowy: 1000A prąd szczytowy.

300A prąd uruchamiający.

Kable miedziane: izolacja gumowa.

Długość kabla: 60cm

Lampka: 12V-3.6W

Prąd wyjściowy: 12VDC / prąd max. 15A

Parametry: wyłącznik ON/OFF;

zabezpieczenie wyjściowe przed

przeciążeniami;

automatyczne przerywanie poziomu

ładowania;

12VDC gniazdo wtykowe zapalniczki.

Waga: 8.5kg

Akcesoria załączone:

— Zasilacz (RYS.B-4) 12VDC/500mA wyjście;

— Kabel łączący wejście/wyjście (RYS.B-9);

— Bezpieczniki.

1- Włożyć kabel z wtyczką zapalniczki (RYS. B-

7) do specjalego gniazda wtykowego,

______________(CZ)____________

znajduącego się w samochodzie lub łodzi.

2- Włożyć kabel ze specjalną wtyczką (RYS. B-

NÁVOD K POUŽITÍ

8) do gniazdka ładowania (RYS. A-6) i

sprawdzić, czy wyłącznik z rys. A-2 jest

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ustawiony na “OFF”.

Jedná se o skuteč přenos startova

3- Dioda “Charging” zaświeci się, rozrusznik

zařízení s akumulátorem. Ideální pro ty, kteří

znajduje się w fazie ładowania.

potřebují startovací zařízení. Jeho aplikace

zahrnují plavidla, osobní vozidla, nákladní

vozidla, zdroje apod.

Plně kompatibilní s jakýmkoli 12 voltovým

startovacím systémem.

SPEED START používá HERMETICKY

UZAVŘENÝ BEZÚDRŽBOVÝ AKUMULÁTOR,

který umožňuje umístění zařízení do libovolné

polohy a na jakékoli místo bez nebezpečí vylití

kyseliny.

Pb

SPEED START je kromě toho vybaveno

LIKWIDACJA AKUMULATORA

příslušným vypínačem, který musí být záměrně

Zużytą baterię akumulatora rozruchowego

aktivován, aby se umožnilo nastartování.

należy ponownie wykorzystać. W niektórych

Startovací zařízení může být pohodlně

k r a j a c h p o n o w n e w y k o r z y s t y w a n i e

uschováno pod nebo za sedadlo nebo jej můžete

akumulatorów jest obowiązkowe. Skontaktować

mít po ruce.

się z adzami lokalnymi zajmującymi się

49

Source: mcgrp.ru

Читайте такжеИсточник: vich.nextpharma.ru


Добавить комментарий